Ubuntu

ubuntuUbuntu é un sistema operativo mantido por Canonical e a comunidade de desenvolvedores. Utiliza un núcleo Linux, e a súa orixe está baseada en Debian.

Actualizar ubuntu
Para actualizar, apretamos Alt+F2 e escribimos na ventá: $update-manager -d lanza o xestor gráfico de actualizacions.

Poñer as iconas de minimizar, maximizar e pechar á dereita
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout ‘:minimize,maximize,close’

Crear un lanzador no escritorio
$ sudo apt-get install  –no-install-recommends gnome-panel
$ gnome-desktop-item-edit ~/Escritorio –create-new

Instalación de programas mediante terminal.
dpkg instala e desinstala paquetes .deb
$ dpkg -i programa.deb
Instala un programa.deb
$ dpkg -R ~/path/to/directorio/
Si se ten un directorio cheo de arquivos .deb e se desexan instalar todos
$ dpkg -r programa
Para desinstalar un programa, deixando os arquivos de configuración.
$ dpkg -p programa
Para desinstalar un programa e os seus arquivos de configuración.

Para instalar un arquivo .bin (que quere decir que e un arquivo binario autoinstalable) desde a consola debemos de asignarlle privilexos de execución, así:

$ chmod +x arquivo.bin
E para executalo, como sempre:
$ ./arquivo.bin.

Instalación de diferentes entornos: Gnome, KDE y XFCE (en Ubuntu)
Son, respectivamente,
$ sudo apt-get install edubuntu-desktop
$ sudo apt-get install kubuntu-desktop
$ sudo apt-get install xubuntu-desktop

Instalar o novo tema communitheme
$ sudo add-apt-repository ppa:communitheme/ppa
$ sudo apt update
$ sudo apt install ubuntu-communitheme-session

Instalación de Wine
Para poder executar programas de Windows baixo Linux
$sudo apt-get install wine

Pasar videos AVI a MP4
Instalamos o ffmpeg ($sudo apt-get install ffmpeg) e unha vez instalado totalmente, imos á carpeta onde temos o arquivo de video a pasar (archivo.avi) e escribimos en consola:
$ ffmpeg -i archivo.avi archivo.mp4. E xa está.

Instalar unha impresora PDF
$sudo apt-get install cups-pdf

Reducir un pdf de tamaño

Antes de nada miramos si temos instalado Ghotscript y Gsfonts, e si non instalamolo
$ sudo apt-get install ghostscript gsfonts
Unha vez feito isto, reducimos o pdf co seguinte comando:
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=PDFREDUCIDO.pdf PDFORIGINAL.pdf
Onde «PDFREDUCIDO.pdf» será substituído polo nome que queiras darlle ao ficheiro resultante, e «PDFORIGINAL.pdf» será o nome do arquivo de orixe.

Cinammon é un fork de Gnome 3 utilizada e desenvolvida polos creadores de Linux Mint.
Para instalar o ámbito de escritorio Cinnamon en Ubuntu hai que facer o seguinte:
Entrar na terminal e escribir: $sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install cinnamon

Mate é un fork do tradicional e actualmente desaparecido GNOME 2
$ sudo add-apt-repository «deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu quantal main»
$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install mate-archive-keyring 
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install mate-core

$ sudo apt-get install mate-desktop-environment

Cambiar o idioma de Libre Office a español

$ sudo apt-get install -y libreoffice-l10n-es

Recuperación de GRUP (ubuntu) GRUP é un xestor de arranque múltiple, desenvolvido polo proxecto GNU. Cando temos a necesidade de instalar oto sistema operativo na nosa maquina, o sistema sobreescribe o sistema de arranque que tiñamos esablecido (MBR) borrando o GRUP. Unha forma sinxela de recuperalo é a seguinte.

Arrincamos dende un CD live de Ubuntu, unha vez que xa esteamos no escritorio do sistema no modo live, abriremos unha terminal, dentro da terminal identificamos a nosa partición raíz escribindo o seguinte comando:
$ sudo fdisk -l
O comando devolveranos o seguinte:
terminal
Vemos que a partición que contén a root é a IDE número 7, e a que ten 82 é o espazo de intercambio (swap)
Agora montaremos a partición co comando: $ sudo mount /dev/sda2/mnt «sda» pode cambiar dependendo de onde tenganmos a nosa partición root neste caso como o vemos na imaguen é a «sda2». Despois escribiremos o seguinte comando que será o encargado de cargar todos os arquivos de arranque. $ sudo grub-install -roor-directory=/mnt/dev/sda. E por último reiniciamos a maquina.