A Web

world-wide-webCando falamos dun sitio web estámonos a referir a un conxunto de arquivos, que poden ser de texto, audio, gráficos, etc., que está unidos mediante unha linguaxe de marcas denominada HTML.