CSS

Folla de estilo en cascada ou CSS (siglas en inglés de cascading style sheets).
CSS é unha linguaxe de estilo que define a presentación dos documentos HTML.
CSS abarca cuestións relativas a fontes, cores, marxes, liñas, altura, anchura, imaxes de fondo, posicionamento avanzado e moitos outros temas. Con CSS somos moito máis donos dos resultados finais da páxina, podendo facer moitas cousas que non se podía facer utilizando soamente HTML, como incluír marxes, fondos, tipos de letra, cores…

Curso básico de CSS desde 0 por: Falcon Masters