Agricultura

A agricultura (do latín agri ‘campo’, e cultura ‘cultivo’, ‘crianza’) é o conxunto de técnicas e coñecementos para cultivar a terra e a parte do sector primario que se dedica a iso.
Trátase dunha actividade moi antiga, con orixe na prehistoria, e é actualmente un sector económico indispensable e fundamental na alimentación mundial.